ArtsFilmsPROJECTENStories

366 Promo Mandemaaker

By February 16, 2023 No Comments

Korte PERCEPTIONS Film voor Restaurant De Mandemaaker in Spakenburg

WAARNEMEN, is de essentie van PERCEPTIONS; de serie die 6 doeken van kunstenaar Alice Henriëtte omvat. ‘Wat neemt de belever waar en waarom?’

Haar fascinatie met perceptie begint tijdens haar opleiding aan het conservatorium van Amsterdam.

Eén ding waar zij elke keer weer op uit komt: alles is trilling.

Later voelt zij zich steeds sterker aangetrokken tot coaching. Zij leert zelfbewustwordings technieken. Dit stelt haar in staat alle waarnemings gebieden van de mind te onderzoeken.

Weer blijkt : alles is trilling.

Zij maakt voorstudies om haar inzichten visueel vorm te geven op schilderslinnen en dan vloeit alles samen. Het Artwork PERCEPTIONS is geboren.

Werk 1. ‘Seeing the Unseen’. Perception of omnipotent energy. Voor de uitdrukking van de kern paste zij de Gulden Snede toe…de bakermat voor schoonheid in de waarneming.

Werk 2: ‘Hearing the Unheard’. Genesis of form and structure.
De gulden snede is nog steeds de kern. Na de eerste perceptie ontstaat vorm en structuur.

Werk 3: ‘Feeling the Unfelt’. Principles of form and structure.
Er woedt een worsteling tussen oud (overname) en nieuw (levensbehoud) dat resulteert in een ‘zwart gat’ waarin de nieuwvorming geconsolideerd wordt.

Werk 4: ‘Flowing the Unflowed’. Inner conflict. De wording van werkelijkheidsbeleving in het vacuum tussen ‘oud’ en ‘nieuw’. Dat wat in het zwarte gat zit, maar normaal gesproken buiten de directe waarneming blijft. Het kan alleen gevoeld worden.

Werk 5: ‘Knowing the Unknown’ Perfect balance of alingnment. Na de innerlijke strijd ontstaat een dynamische balans.

Werk 6: ‘Minding the Unminded’. Relative reality. ‘Oud’ en ‘nieuw’ worden vervangen door ‘waarheid’ en ‘realiteit’…van de ontvanger, geheel relatief aan eerdere belevingen en hoe nieuwe betekenis toegekend wordt. Het meest duidelijk komt dit tot uiting in ‘gevoel’ en ‘geloof’.

De PERCEPTIONS serie is als geheel te zien op:

https://www.myclaessens.com/nl/galerijen/art-mindflows?check_logged_in=1

En originelen èn replica’s verspreid in Europa.

Meer weten, nieuwsgierig? Neem contact op Alice Henriëtte 06- 15291567
Instagram alice_henriette
Mail mymindfarm@gmail.com

 

Samenstelling Maarten van der Burg |Alice de Jong
Productie Script Factory 2023

Lengte Film: 03:32