Testimonial

Bij het maken van films en onderwijsprojecten staan digitale media centraal.
Technologie versterkt de kwaliteit van onderwijs, mits onderwijskundig goed ingebed. Maarten maakt films en ontwikkelt good practices voor de University of Applied Sciences | Hogeschool van Amsterdam, het kenniscentrum van de masteropleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding, voor het Domein van Media en Creatieve Industrie, evenals voor AMSIB, the Amsterdam School for International Business.

Maarten zijn expertise ligt op het terrein van taal, communicatie en visuele taal. Hij studeerde Nederlands aan de UvA, werkte als docent Nederlands als Tweede Taal en film op de Berlage Scholengemeenschap in Amsterdam. Met zijn VO-leerlingen maakte hij films als onderdeel van hun (tweede taal) verwerving. Op basis van deze ervaring werd hij lerarenopleider aan InHolland en later de Hogeschool van Amsterdam.

Daar specialiseerde hij zich ook in intercultureel onderwijs. Naast zijn onderwijstaken bleef hij documentaires maken; hiermee haalde hij de hedendaagse lespraktijk voor zijn studenten en zijn collega’s naar de opleiding.
Het HVA werk ontwikkelde zich in als mede oprichter van de opleiding Communication and Multi Media Design. Daar specialiseerde hij zich in educatie, visuals en interactie.

Zijn interesse kwam daar steeds meer te liggen op instructional design en digitale didactiek. Op de HvA was hij projectleider van Learning Tomorrow, een HvA breed initiatief om het bestaande onderwijs te versterken en te verbeteren door het gebruik van digitale media.

Recent maakt Script Factory ook Visual Poetry , een nieuwe loot aan de filmische boom.

Mail me voor meer informatie.