Onderwijs Beweegt

Over Passend Onderwijs in Amsterdam

Weer Samen naar School. Ik maakte deze documentaire in opdracht het Samenwerkings Verband Amsterdam-zuid. Twee Amsterdamse basisscholen tonen hun inspanningen om vorm te geven aan dit initiatief. De Amsterdamse scholen worden bekeken door Inclusion Specialisten uit San Diego, California.
Maarten van der Burg | Script Factory

Filelenght 24:56