SWTV Kijken naar een ander ….

… IS KIJKEN NAAR JEZELF

Deze implementatiefilm is de ‘manual’ die laat zien hoe je met de Slimmer Werken TV-films en de website van Slimmer Werken TV (SWTV) op jouw school aan de slag kunt gaan. Kerngedachte hierbij is dat je door collegiale gesprekken de bestaande expertise op een school kunt benutten; docenten leren hoe ze hun ervaringen met elkaar kunnen delen.

 

Free-stylen en Kilometers Maken

De SWTV-films inspireren, tonen voorbeelden van docenten die met plezier werken op school en laten zien hoe belangrijk ‘ownership’ is. Er is sprake van ‘ownership’ wanneer een docent kilometers heeft gemaakt en zich comfortabel voelt met de lesinhoud en de leerlingen in de klas. Op dat moment kan de docent gaan free-stylen; de lesinhoud én methodiek op energieke wijze afstemmen op de leerlingen.

De implementatiefilm laat zien hoe dat in zijn werk gaat op het Atlas College in Hoorn. De hoofdrolspelers in deze film zijn Maartje en Gerard (beginnende docenten), Klaas (begeleider van beginnend docent), Arjenne (schoolleider die de professionele ontwikkeling organiseert) en Michael (docent & onderwijskundig innovator)