Kijk, je bent vooruit gegaan!

WERKEN MET DIATAAL EN DIAPLUS

Martine Keuning is basisschooldirecteur en gaat op bezoek bij scholen voor voortgezet onderwijs.

Ze wil weten wat leerlingen nodig hebben om goed begrijpend te leren lezen als ze daar naar toe gaan.
De film laat zien hoe de toetsen in Diaplus de referentieniveaus inzichtelijk maken in een doorlopende lijn van PO naar VO.
Leerlingen zien zelf hoe zij voortgang maken en dat blijkt uitermate motiverend te zijn.

Is een film van |Maarten van der Burg & Annelies Kappers | Wouter Weber | Sophie Victorine van der Burg | Gerben Esvelt|Zeger de Vos
Productie Script Factory
In opdracht van Diataal b.v.
© DiaTaal b.v. | Script Factory

Filelength 20:45
Filename : 182_DIATAAL_Master_150309