CIJFERLOOS: Het Marcanticollege pakt het anders aan!

Geen kale cijfers meer, maar een gedegen vorm van feedback door middel van rubrics…, dat helpt de Marcanti-leerlingen om meer greep te krijgen op hun leerproces. Directeur Steven Tan licht deze aanpak toe op een feestelijke presentatie-avond voor ouders van de brugklas..