PO

De Verteltas

Dit is ouderparticipatie. Op de basisschool de Regenboog in Amsterdam Zuidoost maken
meertalige ouders leermiddelen voor de leerlingen. Zij maken en vullen een
VERTELTAS. In zo'n tas zitten boeken, plaatjes, muziek en andere leermiddelen rond een
thema. Een kind kiest een verteltas uit en neemt hem mee naar huis. Daar wordt
voorgelezen en met de tas gewerkt. Het project De Verteltas won terecht de Taalunie
Onderwijsprijs.