Wat is SCRIPT FACTORY? Wie is MAARTEN van der Burg?

Script Factory maakt onderwijsfilms. Maarten van der Burg is Filmmaker en was  Lerarenopleider. Script Factory maakt films mensen en niet over mensen We brengen onderwijsontwikkeling in beeld en gaan ervan uit dat onderwijs door mensen gemaakt wordt.

 

burglogo

Script Factory  makes images move ….

Naast het produceren en regisseren van educatieve documentaires voor zijn eigen bedrijf Script Factory, ontwikkelt Maarten inspirerende good practices van innovatief onderwijs, waarbij Blended Learning en Visual Learning leidend zijn. Dit doet hij voor de University of Applied Sciences | Hogeschool van Amsterdam, het kenniscentrum van de masteropleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding en voor het Domein van Media en Creatieve Industrie, evenals voor AMSIB, the Amsterdam School for International Business.

Digitale media staan centraal. Technologie versterkt kwaliteit van onderwijs versterken, mits onderwijskundig goed ingebed. Bekijk daartoe zijn film Wat is DIT?

Maarten zijn expertise ligt op het terrein van taal, communicatie en visuele taal. Hij studeerde Nederlands aan de UvA, werkte als docent Nederlands als Tweede Taal en film op de Berlage Scholengemeenschap in Amsterdam. Met zijn VO-leerlingen maakte hij films als onderdeel van hun (tweede taal) verwerving. Op basis van deze ervaring werd hij lerarenopleider aan InHolland en later de Hogeschool van Amsterdam. Daar specialiseerde hij zich ook in intercultureel onderwijs. Naast zijn onderwijstaken bleef hij documentaires maken; hiermee haalde hij de hedendaagse lespraktijk voor zijn studenten en zijn collega’s naar de opleiding.
Het HVA werk ontwikkelde zich in zijn betrokkenheid bij de oprichting van de opleiding Interactieve Media (IAM – nu CMD: Communication and Multi Media Design) Daar specialiseerde hij zich in educatie, visuals en interactie. Zijn interesse kwam daar steeds meer te liggen op instructional design en digitale didactiek.

Voor een indruk van zijn filmwerk. www. scriptfactory.nl

Het nieuwste product aan de Script Factory boom is ‘Academisch VJ-en’. Lezingen en key notes worden een hedendaagse performance door interactieve aankleding met bewegend beeld en dynamisch geluid.